Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W dwa kolejne weekendy lipca br. w zabytkowym opactwie cysterskim w Jędrzejowie odbyły się wyjątkowe, pierwsze w Polsce warsztaty ikonopisarskie przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Zajęcia były bezpłatne, uczestnikom zapewniono niezbędne materiały plastyczne oraz poczęstunek.

Cykl dwudniowych spotkań poprowadzili pochodząca z Białorusi ikonopisarka pani Nadia Miazhevich, pedagog i wychowawca w przedszkolu artystycznym oraz teolog, mnich cysterski o. dr Jan Strumiłowki. Wykwalifikowana i profesjonalna kadra instruktorska zapewniła wysoką jakość warsztatów i jednocześnie kameralną, rodzinną atmosferę.

Zajęcia rozpoczynały się krótką częścią teoretyczną, w czasie której bardzo przystępnie przekazano wiedzę dotyczącą historii, znaczenia, symboliki oraz techniki powstawania ikon. Prelegenci ciekawie wyjaśniali czym jest ikona, jaki jest jej związek z Pismem Świętym, na czym polega jej wyjątkowość, dlaczego nie jest tylko pobożnym malowidłem lecz miejscem rzeczywistego spotkania z Bogiem. Rozszyfrowano również pojęcia "pisania" i "czytania" ikon oraz sens "odwróconej" perspektywy.

W dalszej części dwudniowych warsztatów dzieci i młodzież pod okiem instruktorów oraz opiekunów tworzyli wyjątkowe, pierwsze w życiu własne ikony. Uczestnicy w skupieniu i z dużym zaangażowaniem poznawali tajniki kolejnych etapów "pisania" ikon. Część prac wymagała dużego wysiłku i precyzji np. grawerowanie wizerunku po przekalkowaniu szkicu. Nie zniechęcało to jednak uczestników warsztatów, którzy z cierpliwością i zapałem, czasem przy pomocy instruktorów, odkrywali radość tworzenia. Dzieci i młodzież z ciekawością poznawali techniki przygotowywania kolejnych warstw ikony, żmudnie pokrywając deski szelakiem, mikstionem i przygotowanymi z naturalnych pigmentów farbami. Dużo radości, zarówno uczestnikom, jak i opiekunom (zwłaszcza płci żeńskiej) sprawiło nakładanie płatków złota. Najtrudniejszym etapem było właściwe wydobywanie światła, cieniowanie rysów twarzy, na koniec pozostało ikonę podpisać.

Ośmiogodzinne efekty prac zarówno dzieci jak i młodzieży przerosły najśmielsze oczekiwania. Powstały tak wspaniałe, przepiękne ikony, że od razu zrodził się pomysł, aby pokazać je szerszej publiczności. W pierwszej kolejności prace wystawione zostały w klasztornych krużgankach.

Czy to już koniec? Oby to był początek… Wakacyjny, pierwszy, historyczny cykl warsztatów ikonopisarskich wzbudził tyle emocji, dostarczył tak dużo wrażeń, doświadczeń artystycznych i duchowych, że zaczęły pojawiać się pomysły i wnioski dotyczące kolejnych przedsięwzięć. Tym bardziej, że wyjątkowa sztuka ikon, tak naturalna dla kultury wschodniej, staje się coraz bardziej doceniana i poszukiwana w Kościele zachodnim.

Dzieciom, młodzieży i ich opiekunom dziękujemy za zaufanie, cierpliwość i wytrwałość. Warto było!

tekst i foto: Violetta Kossakowska

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 logo vincentianum