Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W dniach 22-26 sierpnia 2018 r. w opactwie jędrzejowskim miał miejsce coroczny kurs monastyczny. Do archiopactwa przybyli młodzi zakonnicy z wszystkich klasztorów kongregacji. Z Mogiły przyjechał br. Marian; ze Szczyrzyca o. dk. Robert i br. Fidelis; z Wąchocka bracia Fabian, Justyn, Jan, Serafin i Wawrzyniec, a gospodarzy reprezentowali br. Jerzy, br. Bazyli i k. Jacek.

Koncert wybitnej polskiej śpiewaczki Alicji Węgorzewskiej zakończył tegoroczny XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

– Wybrał ten klasztor i surową regułę mnichów cysterskich, aby pośród modlitwy i ofiary z siebie budować Królestwo Boże i nie stracić z pola widzenia troski o dobro Ojczyzny. – mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w Jędrzejowie podczas uroczystej sumy, wieńczącej jubileusz 800-lecia przybycia do miasta bł. Wincentego Kadłubka.

Wigilia głównego odpustu przeżywana jest niezwykle podniośle. Obok celebrowanych mszy św., głoszonego słowa Bożego i ostatnich spowiedzi, odbywa się urokliwa procesja.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum