Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Ewangelie zgodnie opisują, że pierwsi świadkowie zmartwychwstałego Pana spotkali Go wczesnym rankiem. Tylko ten kto czuwa, kto nie śpi, kto ma niespokojne serce, zasługuje na to, by ujrzeć Zwycięzcę śmierci.

Liturgia Wigilii Paschlanej jest najważniejszym nabożeństwem w ciągu roku liturgicznego. Jej początki sięgają najdawniejszej starożytności chrześcijańskiej. Dzisiaj powtarzamy ten prastary zwyczaj naszych braci w wierze i słuchając słowa Bożego będziemy oczekiwać zmartwychwstania naszego Pana.

W dzień, kiedy umarł i został złożony do grobu Najwyższy Kapłan, Jezus Chrystus, Kościół święty nie pozwala swoim kapłanom na odprawianie Jego eucharystycznej ofiary. Z tego powodu liturgia święta, którą celebrowaliśmy tego wieczoru ograniczała się tylko do czytania słowa Bożego, uwielbienia znaku krzyża i samej komunii świętej.

Tajemnica Wielkiego Czwartku koncentruje się na Eucharystii i Kościele. Tylko dzięki tym dwom rzeczywistościom możemy mieć udział w zbawieniu, które wysłużył nam Pan Jezus przez swoją mękę. Sakramentalne kapłaństwo, do którego zaprasza niektórych wiernych, ma rolę służebną wobec tych dwóch rzeczywistości.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc

logo vincentianum