Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

W minionych dniach, nakładem wydawnictwa Benedyktynów w Tyńcu ukazała się nowa książka o. dr hab. Jana Strumiłowskiego. Niech się stanie ja – to książka ze wszech miar ważna.

We wrześniu 2019 roku przez 3 dni i 3 noce trwały zdjęcia do filmu o zabytkowych, barokowych organach, które znajdują się w naszym archiopactwie. W niedzielę, 12 stycznia po ponad trzech miesiącach prac nad montażem, film został opublikowany na portalu YouTube.

Wzniesiona przed ponad stu laty kamienna figura bł. Wincentego Kadłuba została zdjęta z postumentu i przewieziona do pracowni konserwatorskiej.

W maju minionego roku Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przyznała o. Janowi Strumiłowskiemu, mnichowi naszego archiopactwa, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. 10 stycznia br. o. Jan otrzymał dyplom z rąk abp. Marka Jędraszewskiego.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 pomoc