Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Kolejny „Wieczór z Mistrzami” przyniósł ze sobą niezwykłą opowieść o historii powołania do życia w pełnej harmonii oraz wzajemnemu przenikaniu się modlitwy i pracy. Gościem cysterskich piwnic był brat dr hab. Michał Gronowski- benedyktyn z Tyńca.

Tradycyjnie już w uroczystość Objawienia Pańskiego członkinie kół różańcowych działających przy naszym sanktuarium spotkały się na mszy św. i opłatku.

Uczestnicy piątkowego Wieczoru z Mistrzami mieli szansę poznać Piotra Bogdanowicza, teologa, blogera, maszynisty, ale przede wszystkim pielgrzyma, który z progu domu rodzinnego w Rybniku wyruszył do Santiago de Compostela.

Ojciec Grzegorz Brodacki, mnich jędrzejowski, został mianowany vice-postulatorem procesu kanonizacyjnego bł. Wincentego Kadłubka.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 logo vincentianum