Najstarsze opactwo cysterskie w Polsce Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka

Informujemy, że 4 marca zmarł brat Stanisław Marian Kowalski, wieloletni zakrystianin, katecheta i budowniczy kaplicy w Chorzewie. Pogrzeb odbędzie się 7 marca, w środę o godz. 12.00. Prosimy o modlitwę za niego.

W czwartek 8 marca, w 795 rocznicę śmierci bł. Wincentego Kadłubka uroczyście zainaugurujemy w naszym mieście obchody 800-lecia przybycia biskupa Wincentego do jędrzejowskiego klasztoru cystersów.

Z radością informujemy, że zgodnie z życzeniem wielu parafian i osób modlących się w naszym sanktuarium, w minionym czasie, w kościele zostały zamontowane 3 tablice, na których są wyświetlane teksty śpiewanych pieśni.

Od niedawna na popularnym portalu społecznościowym działa profil sympatyków i czcicieli bł. Wincentego Kadłubka. Ciekawostką jest fakt, iż na profilu publikowane są fragmenty Kroniki Polaków Mistrza Wincentego.

Adres korespondencyjny:

Archiopactwo Ojców Cystersów ul. Klasztorna 20
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Zobacz nas na mapie

 logo vincentianum